fbpx

Waar is Oudejaarsavond vuurwerk 2019 / 20 in Duitsland verboden?

Wo ist Silvester Feuerwerk 2019 20 in Deutschland verboten - Pyrodoctor feuerwerk Online Shop

Kom nu alles te weten over waar in Duitsland vuurwerk op oudejaarsavond verboden is en welke steden hiertoe horen!

Waar is Oudejaarsavond vuurwerk 2019 / 20 in Duitsland verboden?

Voor de meeste Duitsers en veel mensen over de hele wereld zijn de knallende champagnekurk en het prachtige vuurwerk gewoonweg van oudejaarsavond. Wij en vele anderen kunnen ons de overgang naar het nieuwe jaar niet meer zonder voorstellen. Het schieten van de raketten en het gooien van de voetzoekers is gewoonweg te leuk. Daarnaast vertegenwoordigt Oudejaarsavond vuurwerk een traditie voor veel mensen, die in deze huidige vorm al tientallen jaren bestaat en een oorsprong kent die al eeuwenlang teruggaat. Waarom zouden we het dan in de toekomst zonder moeten doen?

De verklaring is natuurlijk de bescherming van het milieu en het fijnstof, en elk individu is voor zich verantwoordelijk voor de vermindering van afval en fijnstof. Dat is waar het in de media momenteel om draait en de mensen worden zich steeds meer bewust van de verantwoordelijkheid die ieder individu heeft voor het milieu en het behoud ervan.

Macht ein Feuerwerksverbot überhaupt Sinn -Pyrodoctor Feuerwerk Online Shop

Heeft een vuurwerkverbod wel zin?

Veiligheidsautoriteiten, milieuactivisten en dierenbeschermers dringen er daarentegen al lang op aan dat privévuurwerk wordt beperkt of volledig wordt afgeschaft. De veiligheidsautoriteiten, zoals de brandweer en de politie, maken zich vooral zorgen over de veiligheid van de burgers, omdat die steeds opnieuw het gevolg is van zware verwondingen door voetzoekers en raketten.
Voor de milieuactivisten is het fijnstof en de vervuiling door zware metalen, evenals het afval van vuurwerk een doorn in het oog. Dierenrechtenactivisten maken zich zorgen over het welzijn van de dieren, die bang kunnen zijn voor de luide knallen en voetzoekers.

Het vuurwerkdebat in Duitsland

Niet enkel in Duitsland, maar ook in veel andere EU-landen wordt er hevig gediscussieerd over Oudejaarsavond vuurwerk. In Zweden, bijvoorbeeld, zullen nieuwjaarsraketten voor gewone burgers in de komende jaarwisseling van 2019-2020 verboden zijn. Dit is echter geen algemeen verbod op vuurwerk. In de toekomst zullen de oudejaarsraketten hier alleen nog maar verkocht worden aan mensen met een speciale opleiding. In Zweden bestaat al sinds 2002 een rotjesverbod in Zweden.

Een dergelijke wet bestaat echter nog niet in Duitsland en is ook niet metteen gepland voor de nabije toekomst. Volgens artikel 24, lid 2.1 van de Explosievenwetverordening mag een vuurwerkverbod alleen onder bepaalde voorwaarden worden uitgevaardigd.

Deze voorwaarden zijn:

 • Nabij brandgevoelige voorzieningen of gebouwen (bijv. vakwerkhuizen in oude steden).
 • Wanneer het leven, de ledematen en de gezondheid van burgers in bepaalde dichtbevolkte gebieden van een stad of gemeenschap in gevaar is, zoals op drukke pleinen in grote steden als Berlijn of Keulen.

Om te komen tot een algemeen verbod op alle plaatsen in een stad of gemeente op raketten of voetzoekers, zou eerst de hele tekst van de wet moeten worden aangepast. Dit vergt tijd en meerderheid die het eens is, wat op dit moment niet het geval is.

Bovendien geldt er sinds 2009 in het hele land een algemeen verbod op alle vuurwerk in de buurt van vakwerkhuizen, kinder- en verzorgingshuizen, ziekenhuizen en kerken, dat aangezien de brandrisico’s goed te rechtvaardigen is, en waaraan elke burger zich dient te houden.

In welchen deutschen Städten gibt es Feuerwerksverbote - Pyrodoctor Feuerwerk Online Shop

In welke Duitse steden zijn vuurwerkverboden van kracht?

Al in de laatste jaarwisseling hebben tal van Duitse steden en gemeenten zogenaamde verbodszones ingesteld, waarin zowel het bezitten als het ontsteken van pyrotechniek verboden is en een misdrijf vertegenwoordigt. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor Düsseldorf, waar het verbod de hele oude stad omvat. Zelfs in Dortmund worden de druk bezochte openbare pleinen en het gebied rond het hoofdstation als verboden gebied beschouwd. In Keulen is dit tot nu toe alleen de Domplatz. Andere steden, zoals Hannover en delen van Berlijn, hebben ook verbodszones.

Dat schrijft de eerste Duitse televisie over het vuurwerkverbod Duitsland:

De Duitse milieusteun wil bepaald Oudejaarsvuurwerk in tientallen Duitse steden verbieden. Zoals de milieubeschermingsorganisatie maandag (29.07.) aankondigde, diende zij een overeenkomstige aanvraag in 31 gemeenten van de 31 betrokken steden.

Het is echter de vraag of deze beslissing over de verboden in Duitsland ook in de toekomst aan de steden of gemeenten zelf zal worden overgelaten. Na het verbod op het rijden op diesel is de Deutsche Umwelthilfe nu ook op zoek naar een algemeen vuurwerkverbod in veel Duitse steden die een hoge fijnstofvervuiling hebben. Voor hen gaat het individuele verbod niet ver genoeg.

Waar is Oudejaarsavond vuurwerk 2019 / 20 in Duitsland verboden?

 Indien dit verbod door de DUH kan worden afgedwongen, zouden de volgende 31 Duitse steden worden getroffen:

 • Gelsenkirchen
 • Hagen
 • Stuttgart
 • Berlijn
 • Essen
 • Esslingen
 • Heilbronn
 • Ludwigsburg
 • München
 • Köln
 • Halle/Saale
 • Nürnberg
 • Frankfurt
 • Dortmund
 • Düsseldorf
 • Oberhausen
 • Hamburg
 • Reutlingen
 • Offenbach
 • Kiel
 • Würzburg
 • Limburg
 • Bielefeld
 • Mainz
 • Hannover
 • Darmstadt
 • Regensburg
 • Passau
 • Oldenburg
 • Wuppertal
 • Aachen

De Duitse milieuorganizatie heeft minder betrekking op het brandgevaar dan op het fijnstof en de milieuverontreiniging in de bovengenoemde steden. Volgens DUH produceren de rotjes en raketten extra fijnstof in de reeds vervuilde steden. De DUH wil echter niet beschouwd worden als een “buzz kill” en stelt in plaats daarvan voor dat de bovengenoemde steden een centraal vuurwerkspektakel te organiseren, ver weg van het drukke stadscentrum.

Kritische Stimmen zum Feuerwerksverbot in Deutschland - Pyrodoctor Feuerwerk Online Shop

Kritische stemmen over het vuurwerkverbod in Duitsland

Bij de Pyrodoctor Fireworks Online Shop staan wij echter kritisch tegenover Deutsche Umwelthilfe. Wij vinden dat dit verbod veel te ver gaat! Net als bij de diesel rijverboden zijn er veel mensen die de DUH niet kunnen goedkeuren. Gemeenten en steden en ook iedere individuele persoon zou het recht moeten hebben om zelf, en niet op basis van een bindende wet, te beslissen hoe, waar en of ze hun vuurwerk op oudejaarsavond willen aansteken. Oudejaarsavond vuurwerk is al meer dan duizenden jaren een traditie en is voor ons een integraal onderdeel van elk Oudejaarsavond feestje.

Hoe dichter de jaarwisseling 2019/20 nadert, hoe waarschijnlijker het is dat de discussie in Duitsland dit jaar wordt voortgezet. Waarschijnlijk zullen de DUH, veiligheidsinstanties, dierenbeschermers en andere milieuactivisten herhaaldelijk pleiten voor een verbod. Maar ook wij particulieren, voor wie de bezuinigingen op persoonlijke beslissingen nu te ver gaan, zullen argumenten tegen een verder verbod aanvoeren.

De vraag voor de toekomst zal dus zijn, wie zal er gelijk krijgen? Blijft het min of meer een persoonlijke beslissing (afgezien van de zeer verstandige verbodsbepalingen inzake brandbeveiliging en veiligheid) of men vuurwerk wil aansteken, of zal de DUH de overhand krijgen en een nieuw verbod afdwingen?

Tot nu toe ziet het er nog steeds goed uit voor ons liefhebbers van privévuurwerk. Een wetswijziging om te voldoen aan het DUH-voorstel is nog niet ingediend en wordt door veel politici niet nodig geacht. Rond de jaarwisseling 2019/20 lijkt er dus nog geen verregaand verbod te zijn, zoals de DUH dat wenst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *