Algemene voorwaarden

 1. toepassingsgebied
 1. sluiting van de overeenkomst
 1. herroepingsrecht
 1. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 1. Leverings- en leveringsvoorwaarden
 1. eigendomsvoorbehoud
 1. Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)
 1. Promotiebonnen inwisselen voor promotietegoedbonnen
 1. Het inwisselen van cadeaubonnen
 1. Toepasselijk recht
 1. Alternatieve geschillenbeslechting

1) Toepassingsgebied

1.1 Diese Algemene Voorwaarden (hierna: “AV”) van JM Wirtschaftsberatung, handelend onder de naam “Pyrodoctor Feuerwerk Online Shop” (hierna: “Verkoper”), zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot levering van goederen die door een consument of ondernemer (hierna: “Afnemer”) met Verkoper worden gesloten met betrekking tot de door Verkoper in zijn online shop getoonde goederen. Tegen het opnemen van eigen voorwaarden van de klant wordt hierbij bezwaar gemaakt, tenzij anders overeengekomen.

1.2 Bij overeenkomsten tot levering van vouchers zijn deze voorwaarden van overeenkomstige toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders geregeld.

1.3 Verbraucher in de zin van deze AV is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling verricht voor doeleinden die in hoofdzaak niet kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. 1. Ondernemer in de zin van deze algemene voorwaarden is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met handelingsbekwaamheid die handelt in de uitoefening van haar commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit bij het sluiten van een rechtshandeling.

2) Sluiting van de overeenkomst

2.1 Matrijzen in de online shop van de verkoper bevatten geen bindende aanbiedingen van de verkoper, maar dienen voor het uitbrengen van een bindende aanbieding door de klant.

2.2 De klant kan de offerte indienen via het online bestelformulier dat in de online shop van de verkoper is geïntegreerd. Na het plaatsen van de geselecteerde goederen in het virtuele winkelmandje en het afronden van de elektronische bestelprocedure dient de klant met betrekking tot de goederen in het winkelmandje een juridisch bindend contractueel aanbod in door te klikken op de knop waarmee de bestelprocedure wordt afgesloten. De klant kan het aanbod ook per e-mail, post of online contactformulier aan de verkoper doen toekomen.

2.3 De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen aanvaarden,

 • door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of
 • door levering van de bestelde goederen aan de klant, waarbij de ontvangst van de goederen door de klant bepalend is, of
 • door betaling van de klant te vragen na het plaatsen van zijn bestelling.

Indien meerdere van de genoemde alternatieven bestaan, wordt de overeenkomst gesloten op het moment dat een van de genoemde alternatieven voor het eerst optreedt. De termijn voor aanvaarding van het aanbod gaat in op de dag na verzending van het aanbod door de klant en eindigt bij het verstrijken van de vijfde dag na verzending van het aanbod. Indien Verkoper het aanbod van Afnemer niet binnen voornoemde termijn aanvaardt, geldt dit als een afwijzing van het aanbod met als gevolg dat Afnemer niet langer aan zijn intentieverklaring gebonden is.

2.4 Bei Indien de betalingswijze “PayPal Express” wordt gekozen, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., Boulevard Royal 22-24, L-2449 Luxemburg (hierna “PayPal” genoemd), met inachtneming van de gebruiksvoorwaarden van PayPal, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of

 • indien de klant niet over een PayPal-rekening beschikt – met inachtneming van de betalingsvoorwaarden voor betalingen zonder PayPal-rekening, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Als de klant “PayPal Express” als betaalmethode in het kader van het online bestelproces kiest, geeft hij ook een betalingsopdracht aan PayPal door op de knop te klikken waarmee het bestelproces wordt afgesloten. In dit geval verklaart de verkoper nu al dat hij het aanbod van de klant accepteert op het moment dat de klant het

betalingsproces activeert door te klikken op de knop die het bestelproces afrondt.

2.5 Bei Indien de betaalmethode “Amazon Payments” is gekozen, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (hierna “Amazon” genoemd), onder voorbehoud van de Amazon Payments Europe User Agreement, die kan worden bekeken op https://payments.amazon.de/help/201751590 Indien de klant “Amazon Payments” als betaalmethode kiest als onderdeel van het online bestelproces, dient hij ook een betalingsopdracht aan Amazon te verstrekken door te klikken op de knop waarmee de bestelling wordt afgesloten. In dit geval verklaart de verkoper nu al dat hij het aanbod van de klant accepteert op het moment dat de klant het betalingsproces activeert door te klikken op de knop die het bestelproces afrondt.

2.6 Bei van het uitbrengen van een offerte via het online bestelformulier van de verkoper wordt de tekst van de overeenkomst opgeslagen na het afsluiten van de overeenkomst door de verkoper en wordt na verzending van de bestelling in tekstvorm (bijv. e-mail, fax of brief) aan de klant doorgegeven. De verkoper zal de tekst van het contract niet toegankelijker maken dan deze. Indien de klant voor de verzending van zijn bestelling een gebruikersaccount in de onlineshop van de verkoper heeft aangemaakt, worden de bestelgegevens op de website van de verkoper gearchiveerd en kunnen deze door de klant gratis via zijn met een wachtwoord beveiligde gebruikersaccount met de bijbehorende inloggegevens worden opgevraagd.

2.7 Voor het bindend indienen van de bestelling via het online bestelformulier van de verkoper, kan de klant mogelijke invoerfouten herkennen door de op het scherm weergegeven informatie aandachtig te lezen. Een effectief technisch middel voor een betere detectie van invoerfouten kan de zoomfunctie van de browser zijn, die de weergave op het scherm vergroot. In het kader van het elektronische bestelproces kan de klant zijn invoer via de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties corrigeren tot hij op de knop ter afsluiting van het bestelproces klikt.

2.8 Voor het sluiten van de overeenkomst is de overeenkomst uitsluitend in de Duitse taal beschikbaar.

2.9 Van oudsher verloopt de verwerking van de bestellingen en het leggen van contacten via e-mail en automatische orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het e- mailadres dat door hem is opgegeven voor de verwerking van de bestelling correct is, zodat de door de verkoper verzonden e- mails op dit adres kunnen worden ontvangen. In het bijzonder moet de klant er bij het gebruik van SPAM-filters voor zorgen dat alle e-mails die door de verkoper of door derden in opdracht van de verkoper worden verstuurd om de bestelling te verwerken, kunnen worden geleverd.

3) Herroepingsrecht

3.1 Verbrauchern heeft in principe recht op een herroepingsrecht.

3.2 Nähere Informatie over het herroepingsrecht vloeit voort uit de herroepingsopdracht van de verkoper.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 Sofern vloeit verder niets voort uit de productomschrijving van de verkoper, het gaat om de aangegeven prijzen, die de wettelijke btw bevatten. Eventuele extra leverings- en verzendkosten worden apart vermeld in de betreffende productbeschrijving.

4.2 De optie(s) voor het tijdstip van betaling worden aan de klant meegedeeld in de online shop van de verkoper.

4.3 In geval van een overeengekomen vooruitbetaling per bankoverschrijving is de betaling onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst verschuldigd, tenzij partijen een latere vervaldag zijn overeengekomen.

4.4 Bei Betaling door middel van een door PayPal aangeboden betaalmethode wordt verwerkt door de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., Boulevard Royal 22-24, L-2449 Luxemburg (hierna “PayPal” genoemd), volgens de Gebruiksvoorwaarden van PayPal, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of – indien de Klant niet over een PayPal-rekening beschikt – volgens de

Betalingsvoorwaarden voor betalingen zonder een PayPal-rekening,

beschikbaar op

https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

4.5 Bei Indien de betalingsmethode “SOFORT” is gekozen, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna “SOFORT” genoemd).

Om het factuurbedrag “IMMEDIATELIJK” te kunnen betalen, moet de klant beschikken over een online bankrekening met PIN/TAN-procedure die geactiveerd is voor deelname aan “IMMEDIATELIJK”, zich tijdens het betalingsproces legitimeren en de betalingsopdracht bevestigen aan “IMMEDIATELIJK”. De betalingstransactie wordt onmiddellijk daarna uitgevoerd door “SOFORT” en de bankrekening van de klant wordt gedebiteerd. De klant kan meer gedetailleerde informatie over de betaalmethode “IMMEDIATELIJK” opvragen op het internet op https://www.klarna.com/sofort/

5) Leverings- en leveringsvoorwaarden

5.1 De levering van goederen geschiedt, tenzij anders overeengekomen, door verzending aan het door afnemer opgegeven afleveradres. Het in de orderverwerking van de verkoper opgegeven afleveradres is bepalend voor de transactie.

5.2 Sendet de transporteur stuurt de verzonden goederen terug naar de verkoper, omdat levering aan de klant niet mogelijk was, de klant draagt de kosten van een mislukte verzending. Dit geldt niet indien de klant niet verantwoordelijk is voor de omstandigheid die heeft geleid tot de onmogelijkheid van levering of indien hij tijdelijk werd verhinderd om de aangeboden dienst te aanvaarden, tenzij de verkoper hem vooraf en gedurende een redelijke termijn van de dienst in kennis had gesteld. Bovendien geldt dit niet voor de kosten van de zending indien de klant zijn herroepingsrecht effectief uitoefent. Indien de klant zijn herroepingsrecht effectief uitoefent, is de bepaling van het herroepingsbeleid van de verkoper van toepassing op de retourkosten.

5.3 Bei De verkoper deelt de klant per e-mail mee dat de door hem bestelde goederen klaar staan om afgehaald te worden. Na ontvangst van deze e-mail kan de klant, na overleg met de

verkoper, de goederen afhalen op de maatschappelijke zetel van de verkoper. In dit geval worden er geen verzendkosten in rekening gebracht.

5.4 Gutscheine wordt als volgt aan de klant overgelaten:

  • per download
  • per e-mail
  • per fax
  • postaal
 1. Eigendomsvoorbehoud

Indien de verkoper een voorschot betaalt, behoudt hij zich de eigendom van de geleverde goederen voor tot de volledige betaling van de verschuldigde koopprijs.

7) Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)

7.1 Is het gekochte goed gebrekkig, dan gelden de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken.

7.2 De klant wordt verzocht bij de leverancier te reclameren over geleverde goederen met duidelijke transportschade en de verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Indien de klant zich hier niet aan houdt, heeft dit geen invloed op zijn wettelijke of contractuele vorderingen wegens gebreken.

8) Het inwisselen van promotietegoedbonnen

8.1 Gutscheine, die door de verkoper gratis worden uitgegeven in het kader van reclamecampagnes met een bepaalde geldigheidsduur en die niet door de klant kunnen worden gekocht (hierna “promotion vouchers” genoemd), kunnen enkel worden ingewisseld in de online shop van de verkoper en enkel binnen de bepaalde termijn.

8.2 Aktionsgutscheine kan alleen door consumenten worden ingewisseld.

8.3 Einzelne Producten kunnen worden uitgesloten van de voucheractie, mits een overeenkomstige beperking voortvloeit uit de inhoud van de actiebon.

8.4 Aktionsgutscheine kan alleen worden ingewisseld voordat de bestelprocedure is afgerond. Een latere verrekening is niet mogelijk.

8.5 Probestelling kan slechts in één promotiecheque tegelijk worden ingewisseld.

8.6 De Waarde van de goederen moet ten minste overeenstemmen met het bedrag van de promotiecheque. Het resterende krediet wordt niet terugbetaald door de verkoper.

8.7 De waarde van de actiecoupon voor de dekking van de bestelling sluit niet uit dat de waarde van de actiecoupon voor de vereffening van het verschil kan worden gekozen voor de vereffening van het verschil, één van de overige door de verkoper aangeboden betalingsmethoden.

8.8 Het creditsaldo van een promotiecheque wordt niet in contanten uitbetaald en is niet rentedragend.

8.9 De actiebon wordt niet terugbetaald als de klant de goederen geheel of gedeeltelijk met de actiebon terugstuurt in het kader van zijn wettelijke herroepingsrecht.

8.10 Deer Promotion voucher is alleen bedoeld voor gebruik door de op de voucher genoemde persoon. Een overdracht van de kortingsbon aan derden is uitgesloten. De verkoper is gerechtigd, maar niet verplicht, om de materiële rechten van de desbetreffende houder van de voucher te controleren.

9) Het inwisselen van cadeaubonnen

9.1 Gutscheine, die via de onlineshop van de verkoper kan worden gekocht (hierna “cadeaubonnen” genoemd), kan alleen worden ingewisseld in de onlineshop van de verkoper, tenzij anders vermeld in de voucher.

9.2 Geschenkgutscheine en het resterende saldo van de cadeaubonnen kan worden ingewisseld tot het einde van het derde

jaar na het jaar waarin de bon werd gekocht. Het resterende tegoed wordt tot de vervaldatum aan de klant gecrediteerd.

9.3 Geschenkgutscheine kan alleen worden ingewisseld voordat de bestelprocedure is afgerond. Een latere verrekening is niet mogelijk.

9.4 Pro Er kan slechts één cadeaubon per keer worden ingewisseld.

9.5 Geschenkgutscheine kan alleen worden gebruikt voor de aankoop van goederen en niet voor de aankoop van extra cadeaubonnen.

9.6 De waarde van de cadeaubon dekt de bestelling niet, een van de andere door de verkoper aangeboden betaalwijzen kan worden gekozen om het verschil te vereffenen.

9.7 Er wordt geen contant geld of rente betaald op het saldo van een Cadeaubon.

9.8 Der Cadeaubon is alleen voor gebruik door de persoon die er op vermeld staat. Een overdracht van de cadeaubon aan derden is uitgesloten. De verkoper is gerechtigd, maar niet verplicht, om de materiële rechten van de desbetreffende houder van de voucher te controleren.

10) Toepasselijk recht

Alle rechtsverhoudingen tussen de partijen worden beheerst door het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitsluiting van het recht inzake de internationale verkoop van roerende goederen. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze slechts van toepassing voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

11) Alternatieve geschillenbeslechting

11.1. Die De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting op het internet via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Dit platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit onlineverkoop- of dienstenovereenkomsten waarbij een consument betrokken is.

11.2 De verkoper is niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.